Щодо виконання Постанови КМУ №975

21 листопада 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції на договірних засадах» (далі – Категорії). Зазначений нормативний акт прийнятий на засіданні Уряду без обговорення та без врахування заперечень з боку Федерації роботодавців України.

  За умов адміністративного тиску на ринок охорони, виключно у межах чинного законодавства,  пропонуються наступні кроки по захисту прав суб’єктів недержавного сектору охоронних послуг щодо категорій об’єктів, включених до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975.

 1.  У разі надходження у найближчий час до керівництва об’єктів, що мають кваліфікаційні ознаки, зазначені у Категоріях, та перебувають під охороною недержавних охоронних підприємств, або до керівництва потенційних об’єктів охорони, звернень  (вимог) від територіальних органів поліції охорони про укладення договорів на охорону на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України № 975 – 2018 року  звертати увагу на наступне:

1.1   До цього часу щодо згаданого  «Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах» що є за змістом регуляторним актом, офіційне повідомлення МВС про оприлюднення проекту для громадського обговорення відсутнє, відповідно  галузеве та регуляторне погодження не проведені.

1.2     Як відомо, згідно із частиною третьою статті 180 Господарського кодексу України, при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну, та строк дії договору. Згідно з частиною п’ятою згаданої статті 180 ГК України ціна у господарському договорі визначається у порядку встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України. До цього часу щодо згаданої  «Методики формування цін на послуги, які надаються органами поліції охорони» що має бути затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством внутрішніх справ, і яка за змістом є також регуляторним актом, офіційне повідомлення ні від МЕРТ, ні від МВС про оприлюднення проекту для громадського обговорення відсутнє, відповідно  галузеве та регуляторне погодження не проведені.

1.3.  законні підстав для позаринкових обмежень для інших, крім органів поліції охорони, суб’єктів охоронної діяльності щодо надання послуг щодо кожного з об’єктів, включених до «Категорій об’єктів» — відсутні. За зверненнями недержавних охоронних підприємств юридичним підрозділом Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерація професіоналів безпеки»  до уваги фахівців недержаних охоронних підприємств, що здійснюють моніторинг публічних закупівель послуг охорони та/або здійснюють юридичне забезпечення поточної діяльності підприємства, можуть бути надані електронні версії узагальненої довідки про державне регулювання охоронної галузі (7 арк.),    розширеного (на 72 арк.)  та скороченого  за тезами (на 15 арк.) аналітичних досліджень законодавчої та нормативної бази щодо чинних (актуальних)  норм щодо кожного з визначених у постанові КМУ № 975 – 2018 року виду об’єктів:

-  про обов’язкове застосування заходів охорони;

-  щодо порядку визначення переліку об’єктів, що підлягають охороні відомчою охороною;

-  щодо визначення юридичної особи -  суб’єкта охоронної діяльності.

2.      У разі отримання відомостей про початок переговорної процедури про укладення договору на охорону на підставі постанови КМУ № 975 — 2018 року,  до часу затверджених в установленому порядку згаданих вище  «Порядку» та «Методики», ставити до відома територіальні управління Антимонопольного комітету України про ознаки правопорушення, передбаченого статтею 15 «Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно – господарського управління та контролю 

3.     У разі запровадження тендерної процедури закупівлі послуг охорони з одним учасником з посиланням на чинність постанови КМУ № 975 -2018 року, невідкладно, у відповідності із статтею 18 Закону України «Про публічні закупівлі» звертатися до органу  оскарження – Антимонопольного комітету України. Детальний порядок оскарження умов процедур закупівель викладений в Інформаційному листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2016 за  вих. № 3302-06/24156-06 «Щодо оскарження, здійснення контролю та моніторингу закупівель», у тому числі і щодо допорогової закупівлі.

Фінансовий аспект. Як відомо, оскарження за процедурою закупівель до органу оскарження (в особі постійно діючої адміністративної колегії (колегій) Антимонопольного комітету України потребує здійснення оплати за подання скарги, сума якої у даний час складає 5 тис. грн.  Як відомо, на час розгляду скарги процедура закупівлі призупиняється.

Однак, не виключаючи відмови органом оскарження у задоволенні скарги під адміністративним тиском, наступною інстанцією правового захисту, згідно із статтею 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є Господарський суд міста Києва та, відповідно вищі судові інстанції означеної галузі судочинства. Строк подання позову про оскарження «відмовного» рішення органу оскарження – два місяці. Сума судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру, яка подана юридичною особою або фізичною особою – підприємцем — 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п/п 2 п.1 частини другої статті 4 ЗУ «Про судовий збір» (за станом  на грудень  2018 року — 1921 грн.).